เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องเครื่องวัดก๊าซจากปล่องระบาย
ReadyPlanet.com
เครื่องวัดก๊าซจากปล่องระบาย article

 

 

Combustion ,Testo ,Ken ,เครื่องวัด ,ประสิทธิภาพ ,การเผาไหม้ ,เครื่องวัด ,ก๊าซไอเสีย,เครื่องวัดก๊าซพกพา ,เครื่องวัดควัน ,ก๊าซปล่องระบาย ,วัดก๊าซพิษ

 

 

 

Code : CA001

 

                                                                                    เครื่องวัดก๊าซจากปล่องระบาย   

 

เครื่องวัดก๊าซไอเสียจากปล่องระบายและวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยตัวเครื่องสามารถวัดค่า Carbon Monoxide (CO หรือ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซค์) , Carbon Dioxide (CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์) , Oxygen (O2 หรือก๊าซออกซิเจน)  เป็นเครื่องมือตรวจวัดก๊าซตรงจดปล่องระบาย โดยตัวเครื่องสามารถทำงานควบคู่ไปกับการวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยตัวเครื่องมีอายุเซ็นเซอร์การใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งจะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง   โดยตัวเครื่องวัดก๊าซไอเสียจากปล่องสามารถทำงานได้ในอุณภูมิที่จดสูงๆได้โดยมีประสิทธิภาพ โดยตัวเครื่องวัดก๊าซไอเสียจากปล่องระบายเป็นตัวเครื่องใช้งานแบบพกพา ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทางลูกค้า

 

 

 

 

 
Combustion Analyzers

KANE9206 Quintox-Emissions Monitoring Solution เครื่องวัดคุณภาพอากาศบริเวณปล่องขาออกแบบพกพา article
KANE451 PLUS Combustion Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ article
KANE250 Combustion Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ article
KANE900 PLUS Combustion Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ article