เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, บริการสอบเทียบเครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (Calibration VOCs Detector)
ReadyPlanet.com
บริการสอบเทียบเครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (Calibration VOCs Detector) article

การสอบเทียบ , รับสอบเทียบ , วิธีสอบเทียบ ,สอบเทียบนอกสถานที่ , onsite , ขั้นตอนการสอบเทียบ , เครื่องวัด ,เครื่องมือ , เครื่องตรวจสอบ , บริการสอบเทียบ ,เช็คเครื่องวัด , ตัวแทนขาย ,ราคาถูก , มาตราฐาน , ISO , Calibrate , Gas Detector , แคล , แคลิแบต , แคริเบแบต , Calibration

บริการสอบเทียบเครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (Calibration VOCs Detector)

การสอบเทียบคือเป็นการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยการเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดแก๊ส VOC (VOC Detector) กับค่ามาตรฐาน ( Standard VOC ) ที่สามารถอ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล โดยจะนำ Stadndard VOC จ่ายให้กับเซนเซอร์เครื่องวัดแก๊ส จากนั้นเครื่องก็จะให้ทำการปรับตั้งค่าเพื่อให้ตรงตามค่าของ Stadndard VOC หรือบางเครื่องก็จะปรับค่าให้เองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นก็ทำสอบเทียบเพื่อที่จะเก็บค่าและนำข้อมูลที่ได้เข้าระบบดำเนินการออกเอกหลักฐานการตรวจสอบเครื่องหรือที่นิยมเรียกว่า ใบเซอร์สอบเทียบ (Certificate of Calibration) พร้อมทั้งแนบจะมีการแนบ Certificate Standard VOC ที่ใช้ในการสอบเทียบ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทุกครั้ง

สาเหตุที่ต้องมีการสอบเทียบนั้น ก็เพื่อตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของเครื่องมือวัดในที่ทำงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน เนื่องจากตัวเครื่องมิอวัดเมื่อถูกใช้งานบ่อยๆ อาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพและมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์

 

ซึ่งทางผู้ใช้งานควรจะมีต้องนำเครื่องมือวัดมาทำการสอบเทียบทุกๆ  3, 9, 6 เดือน หรือ 1ปี เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นทำงานได้เป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยของทางผู้ใช้งานเครื่องมือ จัดเป็นอุปกรณ์ที่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

 
Calibrate/งานสอบเทียบ

Calibrate Gas Detector/ Gas Analyzer article
งานบริการติดตั้งเครื่องวัดแก๊ส article
บริการรับสอบเทียบเครื่องวัดความชื้น (Calibration Moisture Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องตรวจเช็คปริมาณก๊าซในบรรจุภัณฑ์ (Calibration Headspace Gas Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวัดสารปรอท (Calibration Mercury Vapor Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นในแก๊ส / องศาดิวพ้อยท์ (Calibration Dew Point) article
บริการรับตรวจ/สอบเทียบเครื่องวัดไบโอแก๊ส (Calibration Biogas Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดเบนซิน (Calibrate Benzene Detector) article
บริการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดออกซิเจน (Calibration Oxygen Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Calibration Gas Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส (Calibration Gas Detector) article
ก๊าซสอบเทียบ SEMA article
แก๊สออกซิเจน (Oxygen) ใช้ในการทดสอบและสอบเทียบ article
ก๊าซแก๊สไนโตรเจนใช้ในการทดสอบและสอบเทียบ article
ก๊าซฮีเลียม article
แก๊สคาร์บอนมอนออกไซค์ article
Pure Gases article
บริการเช่าเครื่องวัดสารปรอท / เครื่องวัด Mercury Vapor Analyzer article
บริการเช่าเครื่องวัด MiniRAE 3000 (Gas Detector for Rent) article
บริการเช่า เครื่องวัดแก๊ส Gas Detector (Rental Gas Detector) article
การติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องตรวจจับแก๊ส article
บริการให้เช่าอุปกรณ์เครื่องวัดแก๊ส - Rental Service article
รับตรวจสอบตรวจเช็คและรับสอบเทียบเครื่องมือวัดประจำปี (Maintenance Service) article
รับตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดก๊าซ (Calibrate Gas Detector & Gas Analyzer) article
บริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊สทั้งในและรับสอบเทียบเครื่องวัดก๊าซนอกสถานที่ article
บริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัดก๊าซนอกสถานที่ (Calibration on site) article
รับสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊ส article