เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา บริการสอบเทียบเครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (Calibration VOCs Detector)
ReadyPlanet.com
บริการสอบเทียบเครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (Calibration VOCs Detector) article

การสอบเทียบ , รับสอบเทียบ , วิธีสอบเทียบ ,สอบเทียบนอกสถานที่ , onsite , ขั้นตอนการสอบเทียบ , เครื่องวัด ,เครื่องมือ , เครื่องตรวจสอบ , บริการสอบเทียบ ,เช็คเครื่องวัด , ตัวแทนขาย ,ราคาถูก , มาตราฐาน , ISO , Calibrate , Gas Detector , แคล , แคลิแบต , แคริเบแบต , Calibration

บริการสอบเทียบเครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (Calibration VOCs Detector)

การสอบเทียบคือเป็นการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยการเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดแก๊ส VOC (VOC Detector) กับค่ามาตรฐาน ( Standard VOC ) ที่สามารถอ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล โดยจะนำ Stadndard VOC จ่ายให้กับเซนเซอร์เครื่องวัดแก๊ส จากนั้นเครื่องก็จะให้ทำการปรับตั้งค่าเพื่อให้ตรงตามค่าของ Stadndard VOC หรือบางเครื่องก็จะปรับค่าให้เองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นก็ทำสอบเทียบเพื่อที่จะเก็บค่าและนำข้อมูลที่ได้เข้าระบบดำเนินการออกเอกหลักฐานการตรวจสอบเครื่องหรือที่นิยมเรียกว่า ใบเซอร์สอบเทียบ (Certificate of Calibration) พร้อมทั้งแนบจะมีการแนบ Certificate Standard VOC ที่ใช้ในการสอบเทียบ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทุกครั้ง

สาเหตุที่ต้องมีการสอบเทียบนั้น ก็เพื่อตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของเครื่องมือวัดในที่ทำงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน เนื่องจากตัวเครื่องมิอวัดเมื่อถูกใช้งานบ่อยๆ อาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพและมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์

 

ซึ่งทางผู้ใช้งานควรจะมีต้องนำเครื่องมือวัดมาทำการสอบเทียบทุกๆ  3, 9, 6 เดือน หรือ 1ปี เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นทำงานได้เป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยของทางผู้ใช้งานเครื่องมือ จัดเป็นอุปกรณ์ที่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

 
Calibrate/งานสอบเทียบ

Calibrate Gas Detector/ Gas Analyzer article
บริการรับสอบเทียบเครื่องวัดความชื้น (Calibration Moisture Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องตรวจเช็คปริมาณก๊าซในบรรจุภัณฑ์ (Calibration Headspace Gas Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวัดสารปรอท (Calibration Mercury Vapor Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นในแก๊ส / องศาดิวพ้อยท์ (Calibration Dew Point) article
บริการรับตรวจ/สอบเทียบเครื่องวัดไบโอแก๊ส (Calibration Biogas Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดเบนซิน (Calibrate Benzene Detector) article
บริการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดออกซิเจน (Calibration Oxygen Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Calibration Gas Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส (Calibration Gas Detector) article
รับตรวจสอบตรวจเช็คและรับสอบเทียบเครื่องมือวัดประจำปี (Maintenance Service) article
รับตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดก๊าซ (Calibrate Gas Detector & Gas Analyzer) article
บริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊สทั้งในและรับสอบเทียบเครื่องวัดก๊าซนอกสถานที่ article
บริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัดก๊าซนอกสถานที่ (Calibration on site) article
รับสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊ส article