About us

บริษัทออเร้นท์อินโนเวชั่นจำกัด

ริษัท ออเร้นท์ อินโนเวชั่น จำกัด เกิดจากความร่วมมือกันของกลุ่มวิศวกรทางด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรทางด้านการผลิต วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมไฟฟ้า ทางบริษัทตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงพร้อมรองรับนวัตกรรมใหม่ให้แก่ลูกค้า และตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ที่จะมีให้กับลูกค้าของเราตลอดไป 

 

บริษัทของเรามีความถนัดและเชี่ยวชาญในเครื่องวัดก๊าซต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดก๊าซออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดก๊าซมีเทน เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนด๊อกไซด์ และเครื่องวัดก๊าซอื่นๆ รวมถึงเครื่องมือวัดอื่นๆ เช่น เครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว เครื่องมือวัดความชื้น เครื่องมือวัดการซึมผ่านของก๊าซ เครื่องมือวัดการซึมผ่านของออกซิเจน เครื่องมือวัดการซึมผ่านของความชื้น เครื่องมือวัดการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และความดัน เป็นต้น

 

ริษัท ออเร้นท์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับห้องปฎิบัติการสอบเทียบ หรือ ISO/IEC 17025 จาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. 17025 (2561) เลขที่การรับรอง 0387 ดังนั้น จึงทำให้ผู้มาขอรับบริการทางด้านงานสอบเทียบ และสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส มั้นใจได้ว่า ทางริษัท ออเร้นท์ อินโนเวชั่น จำกัด จะให้ท่านมีความมั่นใจในบริการของเรา และสามารถอ้างอิงส่วนงานราชการ รวมถึงระดับโลกได้อย่างมั่นใจ

 

ประจวบกับทางบริษัทของเราได้ดำเนินธุรกิจมาประมาณ 17 ปี จึงทำให้ท่านมั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา รวมทั้งการบริการที่จะมีให้กับท่าน ได้อย่างมั่นคง แข็งแรง และก้าวไปกับท่านได้อย่างถูกต้อง และยั่งยืน

 

ทางบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ 5,000,000 ล้านบาท มีผลกำไรต่อเนื่องทุกปี และมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 

กลุ่มลูกค้าของเรา ประกอบไปด้วย โรงงานอุตสาหกรรมทางด้าน โรงกลั่น โรงงานปิโตรเคมีคอล โรงไฟฟ้า โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชั้นสูง รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาล มหาวิทยาลัย และหน่วยงานควบคุมดูแลในกำกับของรัฐ เป็นต้น

 

ทางบริษัทเป็นตัวแทนขายสินค้าชั้นนำ และเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าที่มีคุณภาพ และมีการดูแลหลังการขายเป็นอย่างดีให้กับลูกค้า

 

กลุ่มสินค้าทางด้านเครื่องมือวัดก๊าซ ที่ทางบริษัทเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

+ ผู้นำทางด้านเครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ไฮโดรเจน ฮีเลียม และเครื่องวัดก๊าซอื่นๆ จากประเทศญี่ปุ่น 

 

 + ผู้นำทางด้านเครื่องวัดออกซิเจน และเครื่องวัดก๊าซอื่นๆ รวมถึงเครื่องวัด Biogas Analyzer 

 

  • Hitech Instruments(MTL Gas Analysis from Eaton Group) Brand จากประเทศอังกฤษ 
  • https://www.mtl-inst.com/products/cat/gas_analysis/

   

+ ผู้นำทางด้านเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ ในงานตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ถูกบรรจุในสภาวะปรับบรรยากาศ และงานด้านอุตสาหกรรมในโรงงานผลิตทั่วไปอีกด้วย

 

 

 

 + ผู้นำทางด้านเครื่องวัดก๊าซทางด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ปฎิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมและอาชีวอนามัย สินค้าที่โดดเด่น เช่นเครื่องวัด VOC, Benzene Monitor, Multi Gas Detector เป็นต้น   

 

  • Rae Systems Brand จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
  • www.raesystems.com

+ นำทางด้านเครื่องมือวัดทางด้านสารปรอท มีความละเอียดสูง และมีค่าการวัดถูกต้องสูงถึงแม้จะมีสารตัวอื่นรบกวนอย่างรุนแรง โดยใช้ Gold Film ในการตรวจจับ 

 

+ กลุ่มสินค้าที่นอกเหนือจากเครื่องมือทางด้านวัดก๊าซ ที่ทางบริษัทเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เป็นสินค้าที่ถูกออกแบบมาให้วัดการไหลที่แม่นยำที่สุดในการวัดอัตราการไหล มีทั้งแบบพกพาและติดตั้งอยู่กับที่ โดยใช้หลักการUltrasonic เท่านั้น และที่สำคัญทนอุณหภูมิได้มากกว่า 200 C เพราะ Transducers ผลิตจาก Stainless Steel อย่างดีทั้งตัว

  • Sensortech Brand  จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • www.sensortech.com

 ผู้นำด้านเครื่องวัดความชื้นแบบ Near-Infrared Moisture Meters เป็น Brand สินค้าที่เป็นผู้บุกเบิกตลาดเจ้าแรกของโลกภายใต้การวัดโดยใช้หลักการ NIR และ RF จาก USA 

เป็นเครื่องมือวัดเฉพาะด้าน ทางด้านการวัดการซึมผ่านของก๊าซและความชื้นหรือไอน้ำผ่านฟิล์มหรือภาชนะบรรจุต่างๆ ความเที่ยงตรงสูง มีความหลากหลายในการวัด

 

**** นี้เป็นตราสินค้าส่วนหนึ่ง ที่ทางบริษัทสามารถแจกแจ้ง และยังคงมีตราสินค้าอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางเราอาจไม่ได้แจกแจ้งให้ท่านทราบ จึงขอกราบประทานอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย *****

           ทางทีมงานบริษัท ออเร้นท์ อินโนเวชั่น จำกัด ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ได้ทำการเยี่ยมชม และทางทีมงาน หวังว่าเราจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในโอกาสต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Orange Innovation Company was established in 2005. We provide only the highest quality products to our customers.

Apart from distributing products, we also provide consultancy for Customisation, Installation, Maintenance, Calibration of gas analyzers, gas detectors, ultrasonic flow meter, NIR Analyzers. We believe in full commitment to provide customers in Thailand with a total solution unique to their needs, and offer the best service with the highest quality products and components.

Orange Innovation takes pride in providing manufacturer approved service, calibration facility and trained technicians. 

 

         Brands which we represent in Thailand

 

        Daiichi Nekken Brand  www.daiichinekken.co.jp 

  • Eaton Group www.mtl-inst.com
  • Quantek Instruments Brand  www.quantekinstruments.com
  • Extra Solution Brand  www.extrasolution.it
 
        Edinburgh Sensors Brand www.edinburghsensors.com
        Alpha Moisture Systems www.amsystems.co.uk
        Novatech Controls www.novatech.com.au