เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา Heat Stress Monitors
ReadyPlanet.com
Heat Stress Monitors


เครื่องตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ QUESTEMP TSI QUESTEMP 32-34-36 Area Thermal Stress Monitoring Unitเครื่องตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ QUESTEMP TSI QUESTEMP 32-34-36 Area Thermal Stress Monitoring Unitarticle

CODE : HET001
Heat Street (เครื่องตรวจวัดความร้อนในพื้นที่)

เครื่องตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ QUESTEMP TSI QUESTEMP 32-34-36 Area Thermal Stress Monitoring Unit
เครื่องมือตรวจจับความร้อนในพื้นที่นี้เป็นเครื่องสำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพวัดความร้อนในหน้างาน หรือสถานที่ทำงานที่มีความร้อนสูงผ่านเทคโนโลยีการตรวจจับอุณหภูมิ (WBGT) และการคำนวณค่าดัชนี WBGT

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]