ReadyPlanet.com
dot
Find out products (ค้นหาสินค้า)

dot
dot
Products for Gas Measurements
dot
dot
Packaging Testers
dot
dot
Online Gas Analyzers
dot
dot
Flow Rate Measurements
dot
dot
Water Level Meters
dot
dot
Gas Sensors
dot
dot
Analyzers on Processing
dot
dot
Colour Analyzers
dot
dot
Flam Detectors
dot
dot
Sould Level/Light Meter
dot
dot
Standard Calibrate Gas
dot
dot
Products for Gas Mixers
dot
dot
Gas Detector Installations
dot
Exhibitions


Safety Week 24th (July 8-10, 2010)article

เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง รวมทั้งทุกคนที่มีหน้าที่ทำงานจากทุกสาขาอาชีพเกิดจิตสำนึกถึงความปลอดภัยในการทำงาน มีความรู้ และความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักที่จะควบคุม ป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ทั้งนี้เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย การบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือโรคเนื่องจากการทำงานได้

The 9th ASCOPE Conference and Exhibition (ASCOPE 2009)article

 

พบกับเราได้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี งานนี้เป็นนิทรรศการเทคโนโลยีด้านปิโตรเลียมแห่งภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี Hall 9 กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ Fueling the Future of ASEAN towards Sustainable Development โดยมีผู้บริหารจากบริษัทพลังงานในอาเซียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยกลุ่ม ปตท. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีด้านปิโตรเลียมแห่งภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 9 หรือ The 9th ASCOPE Conference and Exhibition (ASCOPE 2009) ซึ่งเป็นงานประชุมและนิทรรศการเกี่ยวกับน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้

www.ascope2009.com/ascope/2009/en/index.asp

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]