เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, เครื่องวัดก๊าซ CO2, CH4, & CO แบบออนไลน์
ReadyPlanet.com
เครื่องวัดก๊าซ CO2, CH4, & CO แบบออนไลน์ article

เครื่องวัด,ความชื้นแก๊ส ,มีเทน , เครื่องวัดก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,ความชื้นพกพา ,สอบเทียบ ,ระยอง ,ปตท ,ราคาถูก ,ตัวแทนขาย ,ราคาถูก ,เครื่องวัดพกพา ,ปริมาณแก๊ส ,แก๊สรั่ว , ,การไหลแก๊ส ,ไฮโดรคาร์บอน ,Hydrocarbon ,ออนไลน์ ,เครื่องวัดแบบต่อเนื่อง ,สารทำความเย็น ,R125 ,ติดตั้ง

เครื่องวัดก๊าซ CO2, CH4, & CO แบบออนไลน์

 

CODE: FG09

เครื่องตรวจจับงัดก๊าซอินฟราเรดเป็นตัวเครื่องวัดก๊าซที่มีตัวตรวจสอบแบบ nearanalyser และมีการสุ่มตรวจจับตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง มีหน้าจอแสดงผลความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่าง 0 ถึง 3000ppm  และตัวเครื่องตรวจจับก๊าซรุ่นนี้เนื่องจากมีเทคโนโลยีของตัวเซ็นเซอร์แบบอินฟราเรดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของทางโรงงาน และมีการออกแบบเหมาะกับงานหลากหลายประเภท โดยตัวเครื่องวัดก๊าซสามารถตรวจจับ CO2 ได้จากจุดเก็บตัวอย่างระยะทางไม่เกิน 30 เมตรโดยใช้ระบบการสุ่มตัวอย่างแบบรวม ตัวเครื่องวัดก๊าซรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีความง่ายต่อการติดตั้ง ตัวเครื่องมาพร้อมกับจอแสดงผล LCD และชุดควบคุมสัญญาณเตือนแบบดิจิตอลตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับตัวตู้ IP54

เครื่องตรวจจับวัดก๊าซสามารถตรวจจับวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2)  ช่วงการตรวจจับตั้งแต่ 0–3000 ppm , 0-1% , 0-3% , 0-5% , 0-10% , 0-30% , 0-100% และ 0-100% Biogas

เครื่องตรวจจับวัดก๊าซสามารถตรวจจับวัดก๊าซมีเทน (CH4*) ช่วงการตรวจจับตั้งแต่ 0-5% , 0-10% , 0-30% , 0-100% และ 0-100% Biogas

 

เครื่องตรวจจับวัดก๊าซสามารถตรวจจับวัดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซค์ (CO*) ช่วงการตรวจจับตั้งแต่ 0-10% , 0-30% , 0-100% 
Fixed Gas Detector

เครื่องตรวจจับ Formaldehyde CH2O Transmitter article
เครื่องส่งสัญญาณโอโซน (Ozone O3 Transmitter) article
เครื่องส่งสัญญาณ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide CO2 Transmitter) article
เครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นออกซิเจน รุ่น OX-I article
เครื่องวัดแก๊สฮีเลียมแบบออนไลน์ (Heliem Analyzer) article
เครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจนแบบออนไลน์ article
เครื่องวัดแก๊สออกซิเจนแบบติดตั้ง Air-C article
ชุดทดสอบเทียบสำหรับเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2 Monitors) article
เครื่องตรวจจับวัดก๊าซ CO2, CO, CH4, R125 & N20 article
เครื่องวัดแก๊สแบบตรวจับต่อเนื่อง article
Fixed Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไม่เคลื่อนย้าย) article
Fixed Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไม่เคลื่อนย้าย) article
Wireless Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไร้สาย) article