ReadyPlanet.com
dot
Find out products (ค้นหาสินค้า)

dot
dot
Products for Gas Measurements
dot
dot
Packaging Testers
dot
dot
Flow Rate Measurements
dot
dot
Water Level Meters
dot
dot
Gas Sensors
dot
dot
Analyzers on Processing
dot
dot
Sould Level/Light Meter
dot
dot
Instrument
dot
dot
Standard Calibrate Gas
dot
dot
Products for Gas Mixers
dot
dot
Gas Detector Installations
dot
dot
Other Products
dot
Colorimetric Gas Detection Tubes And Pump (Gas Tube) article

Code : VOC010

 

Colorimetric Gas Detection Tubes And Pump (Gas Tube)

 

 

 

Colorimetric Gas Detection Tubes And Pump ท่อตรวจจับก๊าซและตรวจวัดค่าก๊าซสี หรือ Gas Tube ใช้เพื่อทำการตรวจวัดสารพิษและสารที่ติดไฟได้อย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีแก้ปัญหาต้นทุนต่ำแบบเดิม ปั๊มมือมีลูกสูบสปริงน้อยเพื่อจับตัวอย่าง 50 และ 100 ซีซีได้อย่างแม่นยำ หลอดตรวจจับก๊าซ colorimetric ใช้ครั้งเดียวเปลี่ยนสีตามความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นของก๊าซที่มีอยู่ ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบและปั๊มที่เหมาะกับการทำงานสามารถใช้งานได้แม้กระทั่งกับถุงมือหลายชั้น

 

 

 

 จุดเด่นของ Colorimetric Gas Detection Tubes And Pump (Gas Tube)  

●  การวัดเฉพาะของก๊าซและไอระเหยที่เป็นพิษ

 

 

● ใช้ครั้งเดียว

 

 

● หลอดที่อ่านง่ายเปลี่ยนสีตามความเข้มข้นของก๊าซ

 

 

● ไม่มีการสอบเทียบหรือการบำรุงรักษาอื่น ๆ ที่จำเป็น

 

● ปั๊มดูดปริมาตร 50 และ 100 ซีซีได้อย่างแม่นยำ
VOC Detectors

เครื่องวัด VOC รุ่น ppb RAE 3000 article
เครื่องวัด VOC รุ่น MiniRae3000 article
เครื่องวัด VOC รุ่น MiniRAE Lite article
เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Benzene / 9.8 eV PID / LEL / H₂S / CO / O₂ / Li-ion / Non-Wireless article
เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Pro Pumped / 10.6 eV ppb PID article
เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MiniRAE Lite (ATEX Approved) article
เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Lite article
VOC Zeroing Tubes And Filters article
Humidity Filtering II Tube article
เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) รุ่น MiniRAE Lite (ATEX Approved) article
เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) รุ่น MiniRAE Lite article
เครื่องวัด VOCs รุ่นเล็ก หรือรุ่น ToxiRAE Pro PID article
เครื่องวัดก๊าซเบนซิน article