ReadyPlanet.com
dot
Find out products (ค้นหาสินค้า)

dot
dot
Products for Gas Measurements
dot
dot
Packaging Testers
dot
dot
Online Gas Analyzers
dot
dot
Flow Rate Measurements
dot
dot
Water Level Meters
dot
dot
Gas Sensors
dot
dot
Analyzers on Processing
dot
dot
Colour Analyzers
dot
dot
Flam Detectors
dot
dot
Sould Level/Light Meter
dot
dot
Standard Calibrate Gas
dot
dot
Products for Gas Mixers
dot
dot
Gas Detector Installations
dot
Sensor Transmitter/Module


เซ็นเซอร์ ,เซ็นเซอร์วัดก๊าซ ,Sensor ,ตรวจจับ ,ก๊าซรั่ว ,รอยรั่ว ,คาร์บอนไดออกไซค์ ,ไนตรัสออกไซค์ ,อินฟาเรด ,แอมโมเนีย ,บอร์ดเซ็นเซอร์ ,สารทำความเย็น ,R125 ,Gas ,DetectorSPECIAL GASCARD NG article

SPECIAL GASCARD NG สำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO), ก๊าซมีเทน (CH4), ก๊าซไนตรัสออกไซค์ (N2O) และกลุ่มก๊าซปิโตรเลียมเหลว คือก๊าซโปรเปน (C3H8

เซ็นเซอร์ ,เซ็นเซอร์วัดก๊าซ ,Sensor ,ตรวจจับ ,ก๊าซรั่ว ,รอยรั่ว ,คาร์บอนไดออกไซค์ ,ไนตรัสออกไซค์ ,อินฟาเรด ,แอมโมเนีย ,บอร์ดเซ็นเซอร์ ,สารทำความเย็น ,R125 ,Gas ,DetectorSPECIAL GASCARD NG for CO2, CO & CH4, N2O & C3H8article

SPECIAL GASCARD NG For ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2), ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซค์ (CO) & ก๊าซมีเทน (CH4) , ก๊าซไนตรัสออกไซค์ (N2O) และก๊าซโปรเปน (C3H8) ตัวเซ็นเซอร์ก๊าซอินฟราเรด OEM Gascard® NG ได้ออกแบบมาเพื่อการตรวจวัดก๊าซได้หลากหลาย 

เซ็นเซอร์ ,เซ็นเซอร์วัดก๊าซ ,Sensor ,ตรวจจับ ,ก๊าซรั่ว ,รอยรั่ว ,คาร์บอนไดออกไซค์ ,ไนตรัสออกไซค์ ,อินฟาเรด ,แอมโมเนีย ,บอร์ดเซ็นเซอร์ ,สารทำความเย็น ,R125 ,Gas ,DetectorSPECIAL CHILLCARD NG for CO & CO2article

SPECIAL CHILLCARD NG for CO & CO2 คือชุดเซ็นเซอร์ก๊าซอินฟราเรดรุ่น OEM Chillcard NG ออกแบบสำหรับวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

เซ็นเซอร์ ,เซ็นเซอร์วัดก๊าซ ,Sensor ,ตรวจจับ ,ก๊าซรั่ว ,รอยรั่ว ,คาร์บอนไดออกไซค์ ,ไนตรัสออกไซค์ ,อินฟาเรด ,แอมโมเนีย ,บอร์ดเซ็นเซอร์ ,สารทำความเย็น ,R125 ,Gas ,DetectorIRGASKIT for CO2article

IRgaskiT เป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบ dual-beam เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเรื่องประสิทธิภาพและการตรวจจับที่แม่นยำ เซ็นเซอร์ตรวจจับวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) ตัวนี้มีความแม่นยำสูงในเรื่องของการตรวจวัด 

เซ็นเซอร์ ,เซ็นเซอร์วัดก๊าซ ,Sensor ,ตรวจจับ ,ก๊าซรั่ว ,รอยรั่ว ,คาร์บอนไดออกไซค์ ,ไนตรัสออกไซค์ ,อินฟาเรด ,แอมโมเนีย ,บอร์ดเซ็นเซอร์ ,สารทำความเย็น ,R125 ,Gas ,DetectorGASCHECK For Low Cost CO2 Detectionarticle

GASCHECK สำหรับตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2 Detection) เป็นเซนเซอร์แก๊สอินฟราเรด Gascheck ซึ่งการตรวจจับและการวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

เซ็นเซอร์ ,เซ็นเซอร์วัดก๊าซ ,Sensor ,ตรวจจับ ,ก๊าซรั่ว ,รอยรั่ว ,คาร์บอนไดออกไซค์ ,ไนตรัสออกไซค์ ,อินฟาเรด ,แอมโมเนีย ,บอร์ดเซ็นเซอร์ ,สารทำความเย็น ,R125 ,Gas ,Detector ,มีเทน ,คาร์บอนมอนออกไซค์GASCARD NG For CO2, CO & CH4article

GASCARD NG  สำหรับตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2), ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซค์ (CO) และก๊าซมีเทน (CH4)

เซ็นเซอร์ก๊าซอินฟราเรด OEM Gascard NG ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับการตรวจวัดก๊าซที่หลากหลาย

เซ็นเซอร์ ,เซ็นเซอร์วัดก๊าซ ,Sensor ,ตรวจจับ ,ก๊าซรั่ว ,รอยรั่ว ,คาร์บอนไดออกไซค์ ,ไนตรัสออกไซค์ ,อินฟาเรด ,แอมโมเนีย ,บอร์ดเซ็นเซอร์ ,สารทำความเย็น ,R125 ,Gas ,Detector ,มีเทน ,คาร์บอนมอนออกไซค์ ,R134aเซ็นเซอร์ก๊าซอินฟาเรดสำหรับสารทำความเย็น article

เซ็นเซอร์ก๊าซอินฟาเรด: Chillcard NG Range สำหรับสารทำความเย็น - R125, R134a  เป็นรูปแบบใหม่แห่งวงการแก๊สเซนเซอร์ ตัว Chillcard NG เป็นเครื่องมือตรวจวัดก๊าซและให้การตรวจจับและวัดความแม่นยำสูงในกลุ่มสารทำความเย็น 

เซ็นเซอร์ ,เซ็นเซอร์วัดก๊าซ ,Sensor ,ตรวจจับ ,ก๊าซรั่ว ,รอยรั่ว ,คาร์บอนไดออกไซค์ ,ไนตรัสออกไซค์ ,อินฟาเรด ,แอมโมเนีย ,บอร์ดเซ็นเซอร์ ,สารทำความเย็น ,R125 ,Gas ,Detector ,มีเทน ,คาร์บอนมอนออกไซค์ ,R134aBOXED GAS CARDarticle

 Gascard คือกล่องที่จะใช้ในการเข้าถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Gascard NG และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในเดสก์ท็อปที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ใช้กับกลุ่มงานวัดก๊าซตาร์บอนไดออกไซค์ (CO2)

เซ็นเซอร์ ,เซ็นเซอร์วัดก๊าซ ,Sensor ,ตรวจจับ ,ก๊าซรั่ว ,รอยรั่ว ,คาร์บอนไดออกไซค์ ,ไนตรัสออกไซค์ ,อินฟาเรด ,แอมโมเนีย ,บอร์ดเซ็นเซอร์ ,สารทำความเย็น ,R125 ,Gas ,Detector ,มีเทน ,คาร์บอนมอนออกไซค์ ,R134a ,ออกซิเจนเซ็นเซอร์ออกซิเจน (Oxygen Sensor)article

 เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าออกซิจน (Sensor Oxygen) ขนาดเล็ก มีอายุการใช้งานที่ยาวนานแลราคาถูก

เซ็นเซอร์ ,เซ็นเซอร์วัดก๊าซ ,Sensor ,ตรวจจับ ,ก๊าซรั่ว ,รอยรั่ว ,คาร์บอนไดออกไซค์ ,ไนตรัสออกไซค์ ,อินฟาเรด ,แอมโมเนีย ,บอร์ดเซ็นเซอร์ ,สารทำความเย็น ,R125 ,Gas ,Detector ,มีเทน ,คาร์บอนมอนออกไซค์ ,R134a ,ออกซิเจนเซ็นเซอร์วัดแก๊สแอมโมเนีย (Ammonia-NH3) แบบส่งสัญญาณออกarticle

 เซ็นเซอร์วัดแก๊สแอมโมเนีย (Ammonia-NH3) แบบส่งสัญญาณออก เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ประยุกต์หรือใช้ประกอบอุปกรณ์ หรือเครื่องมือวัดแก๊สต่างๆ มีหลายช่วงการวัดให้เลือก ราคาย่อมย่อม

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]