ReadyPlanet.com
dot
Find out products (ค้นหาสินค้า)

dot
dot
Products for Gas Measurements
dot
dot
Packaging Testers
dot
dot
Online Gas Analyzers
dot
dot
Flow Rate Measurements
dot
dot
Water Level Meters
dot
dot
Gas Sensors
dot
dot
Analyzers on Processing
dot
dot
Colour Analyzers
dot
dot
Flam Detectors
dot
dot
Sould Level/Light Meter
dot
dot
Standard Calibrate Gas
dot
dot
Products for Gas Mixers
dot
dot
Gas Detector Installations
dot
Mercury Vapor Analyzer article

เครื่องวัดไอปรอท ,Mercury ,Vapor ,Analyzer ,เครื่องตรวจสอบ ,รอยรั่ว ,Jerome ,Arizona ,เครื่องวัดก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,เครื่องวัดออนไลน์ ,ระยอง ,เครื่องเช่า ,เช่าเครื่องวัดสารปรอท ,เช่า Jerome ,ไอปรอท

 Mercury Vapor Analyzer เครื่องวัดไอระเหยของปรอท

ถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก เหมาะกับการทำงานที่หลากหลาย

ความละเอียดในการวัดได้ถึง 0.01 ug/m3 ช่วงการวัดได้มากถึง 999 ug/m3 ใช้เวลาการตอบสนองสั่นเพียง 12 วินาที มีระบบประจุไฟฟ้า และแบตเตอรีใช้งานได้อย่างยาวนานถึง 18 ชั่วโมง มีระบบบันทึกข้อมูลในการใช้งาน และสามารถถ่ายโอนให้กับ Computer

 ระบบเซนเซอร์ของ Mercury Vapor Analyzer ใช้เซนเซอร์แบบ Reliable Gold Film Sensor Technology ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง เนื่องจากค่าการวัดที่ได้จะไม่มีผลการผิดพลาดจากสาร Hydrocarbon

เครื่องวัดไอระเหยของสารปรอท สามารถช่วยให้ท่านปราศจากสารปรอทที่เป็นอันตรายและควบคุมพื้นที่ในการทำงานที่อาจมีสารปรอทปนเปื้อนในพื้นที่ได้ 
Mercury Vapor Analyzers

เครื่องวิเคราะห์ไอปรอทในโรงงาน (Mercury Vapor) article
เครื่องวิเคราะห์ระบบตรวจสอบการรั่วของสารปรอท article
เครื่องวิเคราะห์ไอปรอทในโรงงาน (Mercury Vapor) กลุ่มงานไฮโดรเจนซัลไฟด์ article
Mercury Analyzer article
Automated Mercury Analyzer article