เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องวัดก๊าซ รุ่น MiniRAE 3000
ReadyPlanet.com
Gas Detector Model : MiniRAE 3000 article

                                                              เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ หรือเครื่องวัด VOC รุ่น MiniRAE Lite ป้องกันระเบิด

                                                                        Gas Detector Model : MiniRAE Lite ป้องกันระเบิด
                                                                                      Code : GD002

                                                             เครื่องวัดไอระเหย , VOCs , Gas Detector, สารอินทรีย์

เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ หรือเครื่องวัด VOC รุ่น รุ่น MiniRAE Lite ป้องกันระเบิด
เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ หรือเครื่องวัด VOC รุ่น MiniRAE3000 เป็นเครื่องมือรุ่นนิยม ราคาถูก และเป็นตัวเครื่องมือที่ใช้ออกแบบเพื่อการตรวจจับวัดสาร VOC หรือที่นนิยมเรียกกันว่าสารระเหยอินทรีย์
รายละเอียดตัวเครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ หรือเครื่องวัด VOC รุ่น MiniRAE
Lite
VOC Gas Monitoring (0 to 5,000 ppm)
Portable Handheld VOC Detector or Monitor
The MiniRAE Lite is the most advanced handheld volatile organic compound (VOC) detector or monitor on the market. Its phtoionization detector's (PID) extended range of 0 to 5,000 ppm.
Proven PID technology with 3 second response time, Extended range up to 5,000 ppm with improved linearity and Humidity compensation with integral humidty and temperature sensors.

รายละเอียดเครื่องวัด MiniRAE Lite ป้องกันระเบิด

Gas Monitor

Range

Resolution

Response Time T90

VOCs

0 to 999.9 ppm
1000 to 5,000 ppm

0.1    ppm
1 ppm

< 3 s
< 3 s

 

ขนาด

25.5 cm x 7.6 cm x 6.4 cm

เซ็นเซอร์

Photoionization sensor with standard 10.6 eV
or optional 9.8 eV or 11.7 eV lamp

เบอตเตอรี่

 Rechargeable, external field-replaceable Lithium-Ion battery pack
 Alkaline battery adapter

Operating Hours

16 hours of operation (12 hours with alkaline battery)

Display Graphic

4 lines, 28 x 43 mm, with LED backlight for enhanced
display readability

Keypad

1 operation and 2 programming keys, 1 flashlight on/off

Direct Readout

Instantaneous reading
• VOCs as ppm by volume
• High values
• STEL and TWA
• Battery and shutdown voltage
• Date, time, temperature

Alarms

95dB at 12" (30 cm) buzzer and flashing red LED to indicate
exceeded preset limits
• High: 3 beeps and flashes per second
• Low: 2 beeps and flashes per second
• STEL and TWA: 1 beep and flash per second
• Alarms latching with manual override or automatic reset
• Additional diagnostic alarm and display message for low
battery and pump stall

Hazard Area Approval

US and Canada: , Classified as Intrinsically Safe
Approval for use in Class I, Division 1 Groups A, B, C, D
• Europe: ATEX II 2G EEx ia IIC T4

 
เครื่องวัดก๊าซ

เครื่องวัด VOC รุ่น ppb RAE 3000 article
Gas Detector Model : QRAE III article
เครื่องวัดก๊าซ แก๊ส แบบเดี่ยว article
เครื่องวัด VOC รุ่น MiniRae3000 article
เครื่องวัด VOC รุ่น MiniRAE Lite article
Gas Detector Model : QRAE II with Pump article
เครื่องวัดแก๊ส รุ่น AQ Pro article
Handheld Super Toxic / Combustible / Freon Gas Leak Checker-SP-200 article
Single Gas Detector O2/H2S/CO/LEL-O3 Series article
Carbon Monoxide Detector Model : CO-8ZBS article
CO Detector COW-Series (เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์) article
TKG-CO Carbon Monoxide Detector (เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์) article
Gas Detector Model : Protégé ZM Single gas article
Gas Detector Model : Gasurveyor 700 Series article
Gas Detector Model : PS500 article
Gas Detector Model : PS200 Series article
Gas Detector Model : BX171 Single Gas article
Gas Detector Model : AS8901 Single Gas (Smart Sensor) article
Gas Detector Model : GT-903-JM4 (Multigas 4 Sensor) article
Gas Detector : Nitrogen Detector article
Gas Detector : Portable,Nitrogen article
Gas Detector Model : Max XT II (Internal Pump) article
Gas Detector : Portable CO2/Temp Monitor article
Gas Detector Model : QRAE III (Diffution ATEX) article
Gas Detector Model : QRAE 3 (Pumped ATEX) article
เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Benzene / 9.8 eV PID / LEL / H₂S / CO / O₂ / Li-ion / Non-Wireless article
เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Pro Pumped / 10.6 eV ppb PID article
เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MiniRAE Lite (ATEX Approved) article
Gas Detector Model : MicroRAE article
Gas Detector Model : AreaRAE Plus article
Gas Detector Model : AreaRAE Pro article
Gas Detector Model : Single Gas Clip Plus Infrared article
Gas Detector Model : Single Gas Clip Infrared article
Gas Detector Model : Multi Gas Clip Simple Plus article
Gas Detector Model : Multi Gas Clip Simple article
Gas Detector Model : Multi Gas Clip Infrared Pump article
Gas Detector Model : Multi Gas Clip Simple Plus article
Gas Detector Model : GasAlert Extreme article
Gas Detector Model : Ammonia Leak article
เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Lite article
Gas Detector Model : MultiRAE Lite article
Gas Detector Model : QRAE Plus article
Gas Detector Model : Scott Protégé ZM (Single Gas) article
Gas Detector Model : PS200 Series article
Gas Detector Model : PS500 article
Gas Detector Model : GS700 article
Gas Detector Model : GT Series article
Gas Detector : Carbon Dioxide Detector article
Gas Detector : Hydrogen Detector article
Gas Detector Model : ToxiRAE 3 article
Sampling Kits (ชุดการสุ่มตัวอย่างตัวจับวัดแก๊ส) article
VOC Zeroing Tubes And Filters article
Humidity Filtering II Tube article
Colorimetric Gas Detection Tubes And Pump (Gas Tube) article
เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) รุ่น MiniRAE Lite (ATEX Approved) article
เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) รุ่น MiniRAE Lite article
Gas Detector Model : MicroRAE™ article
Gas Detector Model : M40 (Multigas Detector) article
Gas Detector Model : Oxygen Detector (Singe Gas) article
Gas Detector : Carbon Monoxide (Single gas) article
Gas Detector Model : MGC-P-Diffution article
Gas Detector Model : MGC-P-Pump article
เครื่องวัดแก๊ส BW article
เครื่องตรวจวัดก๊าซ 5 ก๊าซ รุ่น Dräger X-am® 5000 article
เครื่องวัดก๊าซ 4 ก๊าซ รุ่น Dräger X-am® 2000 article
เครื่องวัดก๊าซ รุ่น Dräger X-am 5600 article
เครื่องวัดก๊าซ รุ่น GasAlert Extreme article
เครื่องวัดแก๊สเอนกประสงค์ 4 in 1 MSA ALTAIR-4X article
เครื่องวัดก๊าซจากปล่องระบาย article
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วไหล article
เครื่องก๊าซรั่วไหลในอากาศและงานการวัดในที่อับอากาศ article
เครื่องวัดก๊าซแบบหลายพารามิเตอร์ รุ่น QRAE 3 article
เครื่องวัดแก๊สToxiRAE Pro PH3(ฟอสฟีน) article
เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบหลายก๊าซ ยี่ห้อ MSA รุ่น Altair 4XR article
เครื่องตรวจจับวัดก๊าซรั่วไหล article
เครื่องวัดแก๊สรั่ว 4 เซ็นเซอร์ แบบพกพา รุ่นไม่มีปั๊ม article
เครื่องวัดแก๊สรั่วแบบ 4 แก๊ส รุ่นไม่มีปั๊ม article
เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพาแบบ 4 เซ็นเซอร์ article
เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา 4 ก๊าซในเครื่องเดียว article
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว MSA article
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว article
เครื่องวัดก๊าซมีเทน article
เครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) article
เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Subfield (H2S) article
เครื่องวัดก๊าซมีเทน Methen (CH4) article
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO article
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) article
เครื่องวัดปริมาณก๊าซแอมโมเนีย Ammonia (NH3) article
เครื่องวัด VOCs รุ่นเล็ก หรือรุ่น ToxiRAE Pro PID article
เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนสำหรับพกพา article
เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนแบบพกพา Portable Single Gas Detector article
เครื่องวัดก๊าซมีเทน article
เครื่องวัดก๊าซ รุ่น ToxicRaePro article
เครื่องวัดก๊าซเบนซิน article
KANE9206 Quintox-Emissions Monitoring Solution เครื่องวัดคุณภาพอากาศบริเวณปล่องขาออกแบบพกพา article
KANE451 PLUS Combustion Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ article
KANE250 Combustion Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ article
KANE900 PLUS Combustion Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ article
CO2 & CH4 Detection Monitor(เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน) article
เครื่องวัดก๊าซ รุ่น ToxiRAE Pro Wireless Gas Detector article