เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา การวัดอัตราการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR)
ReadyPlanet.com
การวัดอัตราการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR)

 การวัดอัตราการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR)

ผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดในท้องตลาดบ้านเรา ส่วนมากจะมีการปรับส่วนผสมของก๊าซต่างๆ ด้านใน เป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น ขนมถุง ยา หรือแม้กระทั้งเครื่องดื่มทั้งหลาย ที่อยู่ในท้องตลาด บทความนี้ ขอพูด ถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการดูแลและป้องกันทางด้าน CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนมากในท้องตลาดจะมีด้วยกันสองส่วนใหญ่ๆ เป็นสำคัญ คือ น้ำอัดลม และบรรจุภัณฑ์ทางด้านเนื้อสัตว์ ซึ่ง CO2 จะทำหน้าที่ให้สีสดใสให้กับเนื้อสัตว์อีกด้วย น่ากินไม่ใช้น้อย ดังนั้นบทความนี้ จึงต้องการที่จะบอกกล่าวถึงวิธีการ และหลักการพื้นฐานในการป้องกัน หรือควบคุมความสามารถในการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่จะมีผลกระทบต่ออายุของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น อาหาร ยารักษาโรค เครื่องดื่ม เนื้อสัตว์ ไขมัน จากสัตว์ หรือแม้กระทั่งสารเคมี สารประกอบทางเคมี อีกด้วย ซึ่งจะมีผลกระทบ ต่อผลิตภัณฑ์ทางด้านอายุของผลิตภัณฑ์ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และคุณสมบัติที่เปลี่ยนไป

รูปภาพที่หนึ่ง แสดงถึงลักษณะของการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบปกติของผลิตภัณฑ์

 

การซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ CO2TR

จากรูปและวิธีการทดสอบ การซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR)

 

หลักการคือเครื่องจะส่งผ่านคาร์บอนไดออกไซด์ด้านบนจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide ระดับความเข้มสูงมาก ระดับ Pure CO2 และส่วนห้องทดสอบทางด้านล่างจะถูกนำพาก๊าซไนไตรเจน Nitrogen ด้วยเช่นกันแต่ ก๊าซไนไตรเจน Nitrogen (N2) จะไม่ผ่านตัวสร้างความชื้น จะเป็น ก๊าซไนไตรเจน Nitrogen ที่บริสุทธิ์ และเพื่อให้เครื่องทดสอบอยู่ในสถานะนี้ต่อไป ค่าของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide ระดับความเข้มสูงมาก ด้านบนก็จะค่อยๆ ซึมผ่านฟิล์ม ที่เราได้ปิดกั้น โดยการทำงานจะต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและการคำนวณที่เหมาะสม ซึ่งเครื่องจะทำการค้นหา และทำการแสดงผลออกมาในรูปกระแสไฟฟ้า ระดับต่ำ และทำการขยายสัญญาณ ที่พบในรูปของ วงจรไฟฟ้าผกผัน  ได้เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวัดและค้นหาค่าต่อไป ซึ่งจะต้องมีเวลาและพื้นที่มาเป็นตัวกำหนดค่าที่เราต้องการหาจากการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide

เมื่อเราทราบค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็จะสามารถรู้ได้ทันที ว่าเราควรจะทำการควบคุมผลิตภัณฑ์เราอย่างไร ควรใช้วัสดุประเภทใดในการควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide เท่านี้เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของเรา

 

โดยจะมีมาตรฐานการทดสอบที่เราใช้ทำการทดสอบการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide มาในรูปของ ASTM หรือ American Society for Testing and Materialsและภาคของเครื่องทดสอบการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide เราใช้ ASTM F2476

การซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ CO2TR

การซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ CO2TR บรรจุภัณฑ์

การซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR) ในรูปแบบทดสอบบรรจุภัณฑ์ 

 
Gas Articles

Oxygen ออกซิเจน article
Carbon Monoxide ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ article
การแปลงหน่วย ระดับ ppm ppb ppt
H2S article
Lower Explosive Limit การป้องกันการติดไฟ และการระเบิด article
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2
Modified Atmosphere Packaging(MAP) การบรรจุแบบปรับบรรยากาศ article
Modified Atmosphere Packaging (MAP) การบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ ภาค 2 article
การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ Water Vapor Transmission Rate article
การวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน Oxygen Transmission Rate (OTR) article
พิษภัย VOCs article
Biogas ก๊าซชีวภาพ article
หลักการ NIR สำหรับเครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง article
เอทิลีน คือ
ก๊าซไข่เน่า
เครื่องวัดก๊าซ แก๊ส
ก๊าซมีเทน
ฟอสฟีน คืออะไร
pm 2.5 คืออะไร
ชนิดของความดัน
ความดัน
ตารางความดัน