ReadyPlanet.com
dot
Find out products (ค้นหาสินค้า)

dot
dot
Products for Gas Measurements
dot
dot
Flow Rate Measurements
dot
dot
NIR Online Measurements
dot
dot
Standard Gases
dot
dot
Products for Gas Mixers
dot
dot
Permeation Analyzers
dot
dot
งานติดตั้งเครื่องวัดก๊าซ
dot
มิเตอร์วัดแก๊ส


มิเตอร์วัดแก๊สมิเตอร์วัดแก๊สarticle

มิเตอร์วัดแก๊ส นี้ถูกออกแบบมาให้สามารถวัดการออกมาแบบช่วงๆ หรือ เรียกว่า Pulse โดยเราอาจจะเรียกให้เป็นสากลว่า Pulse Output Gas Meters ซึ่งจะทำหน้าที่อ่านค่าการวัดแก๊สของท่านในหลายหน่วยการวัด ขึ้นอยู่กับลูกค้า เช่น cubic Feet โดยมีหลายข้อต่อให้เลือกหลากหลาย และหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด 3/4" หรือ 1.5" โดยสามารถติดที่ด้านนอก หรือด้านใน ห้องควบคุมการวัดก๊ได้ มิเตอร์วัดแก๊ส ถูกนำมาใช้หลายหลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือ สถานที่ราชการ 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]