ReadyPlanet.com
dot
Find out products (ค้นหาสินค้า)

dot
dot
Products for Gas Measurements
dot
dot
Packaging Testers
dot
dot
Online Gas Analyzers
dot
dot
Flow Rate Measurements
dot
dot
Water Level Meters
dot
dot
Gas Sensors
dot
dot
Analyzers on Processing
dot
dot
Colour Analyzers
dot
dot
Flam Detectors
dot
dot
Sould Level/Light Meter
dot
dot
Standard Calibrate Gas
dot
dot
Products for Gas Mixers
dot
dot
Gas Detector Installations
dot
บริการติดตั้งเครื่องวัดก๊าซ

บริษัท ออเร้นท์ อินโนเวชั่น รับติดตั้งเครื่องวัดก๊าซ ภายใต้มาตรฐาน Gas Safe จากประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า วิศวกรของเราจะแนะนำ และตอบข้อสงสัยทางเทคนิคให้กับท่านได้ การติดตั้งเครื่องวัดก๊าซ นั้นไม่เพียงแต่ต้องคำนึงถึงต้นทุน แต่ยังต้องคำนึงถึง ความปลอดภัย การตรวจจับได้จริง และความเข้าใจคุณสมบัติของก๊าซนั้นๆ อีกด้วย เพราะคุณสมบัติของก๊าซแต่ละตัวมีทิศทางการไหลหลายรูปแบบ ดังนั้นวิศวกรของเราจึงต้องถูกอบรม และพร้อมเข้าดูหน้างานจนแน่ใจได้ว่า ลูกค้าของเราจะสามารถควบคุมก๊าซชนิดนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจ ภายใต้การดูหลังการติดตั้ง เช่น การตรวจสอบรายเดือน รายปี การสอบเทียบ การซ่อมบำรุง การเปลี่ยน Sensors เป็นต้น

รับติดตั้ง ,เครื่องวัดแก๊ส ,ออกแบบติดตั้ง ,สอบเทียบ ,สอบเทียบนอกสถานที่ ,ISO ,งานวัดแก๊ส ,ออกแบบเครื่องวัด ,เช่าเครื่องวัดแก๊ส

ก๊าซที่เราติดตั้งให้กับลูกค้า ก๊าซติดไฟ LPG, NGV, O2, CO, CO2, H2S, LEL, VOC, NH3 และอื่นๆ 

ทางเรามีเครื่องวิเคราะห์การไหล และค้นหาทิศทางของก๊าซ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า การตรวจจับก๊าซ จะมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทางเรามีวิศวกรผ่านการอบรมจากประเทศผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกา

ทางเรามีเครื่องวัดก๊าซภายใต้มาตรฐาน ATEX การป้องกันการระเบิดจากตัวอุปกรณ์เอง ทำให้แน่ใจว่าโรงงานของท่านจะปลอดภัยจากตัวอุปกรณ์ตัวจับก๊าซด้วย

ทางเราสามารถลดการจ่ายไฟให้กับเครื่องวัดก๊าซ หรือมีระบบป้องกันไฟจากการย้อนกลับเข้ามาแหล่งจ่ายไฟเอง

ทางเรามีใบรับรองการสอบเทียบภายใต้มาตรฐานการสอบเทียบของ USA

รับติดตั้ง ,เครื่องวัดแก๊ส ,ออกแบบติดตั้ง ,สอบเทียบ ,สอบเทียบนอกสถานที่ ,ISO ,งานวัดแก๊ส ,ออกแบบเครื่องวัด ,เช่าเครื่องวัดแก๊ส

งานติดตั้งเครื่องวัดก๊าซ คุยกับเรานะครับ

(ก๊าซกับแก๊สเรื่องเดียวกันนะครับ)